Header image
header image 2
 
Verhalen van Nederlanders die naar Duitsland verhuisden
 

 
 

FINANCIERING

Financiering van onroerend goed in Duitsland
Voor velen is het bouwen of het kopen van een huis de grootste investering van hun leven. Slechts weinigen zijn in staat het vereiste bedrag voor de eigen vier muren geheel van eigen spaargeld te betalen.

De markt voor bouwfinanciering biedt een bijna onoverzichtelijke hoeveelheid van verschillende financieringsmogelijkheden aan om dergelijke financiële gaten te dichten. Vooral banken en spaarbanken, hypotheekbanken, bouwspaarbanken en levensverzekeringsmaatschappijen stellen financiële middelen voor dat doel ter beschikking. Anderzijds - en men moet deze mogelijkheid niet ongebruikt laten - bieden enkele werkgevers, werkgeversleningen tegen een gunstige rente aan. Maar ook de overheid resp. de afzonderlijke deelstaten bieden onder bepaalde individuele voorwaarden leningen tegen bijzonder gunstige condities aan. Inlichtingen over de premiestelsels voor eigen woningen kunt u inwinnen in Niedersachsen bij de afzonderlijke districtsbesturen en in Nordrhein-Westfalen bij de gemeentelijke en de stedelijke overheden.

Het is daarom aan te bevelen een goed advies in te winnen om zo een optimale financiering en zekerheid te verkrijgen. Advies kan ingewonnen worden bij de notaris, die niet alleen de belangen van de koper in het oog mag houden omdat hij onafhankelijk tussen de koper en verkoper staat.

Van belang is om te weten dat in het verleden de financieringen door Duitse banken meestal tot maximaal 80% van de koopprijs werden verstrekt. Vandaag de dag is het steeds vaker mogelijk om ook 100% van de koopprijs te financieren. Bij wijze van uitzondering is het ook mogelijk om zelfs de "Nebenkosten" d.w.z. Kosten Koper mee te financieren, wel dient de koper dan over een goed inkomen en voldoende zekerheden te beschikken. Omdat de aanvraag van een Duitse financiering en de verdere afwikkeling daarvan veel meer tijd vergt dan in Nederland, is het raadzaam hier rekening mee te houden als een afspraak bij de notaris wordt gemaakt.

Praktische afwikkeling van de financiering
Bij vele hypotheekverstrekkers zullen de kopende partij vragen een zogeheten "Selbstauskunft" in te vullen. Dit is een verklaring waarin de kopende partij wordt verzocht zijn persoonlijk financiële situatie weer te geven. Dat wil zeggen dat informatie moet worden verstrekt omtrent bestaande hypotheken, leningen en andere verplichtingen en het eigen vermogen waarover men kan beschikken. Daarnaast dient men algemene informatie te overleggen zoals kopieën van paspoort, van recente loonstrookjes en diverse stukken die betrekking hebben op het onderpand. Bij de meeste Duitse hypotheekvormen is er sprake van een deel "Tilgung" oftewel een aflossingsbestanddeel.
Voor een Nederlands belastingplichtige is dit in vele gevallen niet van voordeel omdat hiermee ieder jaar het belastingvoordeel afneemt. Bij hypotheekvormen zoals bijvoorbeeld een levenhypotheek of een beleggerhypotheek met daaraan verbonden een aflossingsvrije hypotheek heeft men niet met deze nadelige gevolgen te maken. Een andere groot verschil met een Nederlandse financiering is de manier waarop de waarde van het onroerend goed wordt vastgesteld. In Nederland wordt daarvoor een makelaar verzocht een taxatierapport op te maken, terwijl in Duitsland in de meeste gevallen de waarde wordt vastgesteld door de hypotheekverstrekker zelf. Dat wil zeggen dat, aan de hand van bouwtekeningen, foto's van het pand en andere aanvullende informatie, door de hypotheekverstrekker een berekening wordt gemaakt om tot een uiteindelijk waardebepaling te komen. In vele gevallen is het zelfs zo dat een medewerker van de bank het betreffende pand gaat bezichtigen. Dit is een van de redenen waarom veel banken die hypotheken verstrekken een regionaal principe hanteren.